Røgdetektor

I lejligheden er opsat røgdetektor, som vil reagere i tilfælde af røgudvikling. For at bevare denne tryghed er det vigtigt at nedenstående vedligehold overholdes. Efter gældende regler, er røgdektoren både tilkoblet 230V og monteret med 9V batteri.

Find produktbeskrivelse og brugsvejledning her.

Daglig vedligeholdelse

Er næppe nødvendigt,men detektoren bør ca. 2 gange årligt tørres over med en fugtig klud. Suges evt. med støvsugeren, når denne alligevel er i brug.

Efterbehandling

Batteriet vil, med ca. 30 dages varsel, udsende alarmtone, når det er ved at være brugt op.

Gode tip

Undlad at overmale detektoren, da det vil hindre røg i at nå den indbyggede sensor. Detektoren er endvidere ikke glad for støv og vanddamp – eller andre fremmedlegemer.

Alarmtone Rødt LED-lys Forklaring
Ingen tone Blink pr. ca. 45 sek. Normal drift
Biplyd pr. ca. 45 sek. Intet blink Batteri skal udskiftes
Biplyd pr. ca. 45 sek. Blink mellem bip. Detektor skal udskiftes