Indvendige døre

Entredøren er forsynet med 3 lukkepunkter i siden, hvoraf det midterste lukkepunkt – vandret position – udgør normal udgangspunkt for grebet. Løftes grebet opad, aktiveres de øverste og nederste lukkepunkter, og døren kan aflåses.

Daglig vedligeholdelse

Dørflader bør aftørres jævnligt med vand tilsat rengøringsmiddel og tørres efterfølgende over med tør klud sammen med rammer og kanter. Dørfladen mod badeværelset aftørres efter badning for at undgå fugtskader på dørpladen.

Efterbehandling

Alle bevægelige dele bør efterses og smøres med syrefri olie. Især er det vigtigt at renholde de bevægelige dele minimum en gang årligt. Hvor metal og plastik arbejder sammen, smøres med stearin; Lad et lys køre hen over ledet.

Gode tip

Kontroller årligt tætningslister i entredøren, så disse ikke klemmes eller løsnes, men kan virke efter hensigten.